UAB „Vilniaus energija" 2015 m. audituotos šilumos tiekimo veiklos sąnaudos


UAB „Vilniaus energija" 2015 m. audituotos šilumos tiekimo veiklos sąnaudos įskaitant nebūtinąsias ir be nepaskirstomų sąnaudų.

 

Eil. Nr. Sąnaudų straipsniai Mato vnt.

Paslaugos

Šilumos tiekimas

Šilumos gamyba Šilumos perdavimas Mažmeninis aptarnavimas
1. Šiluma, patiekta į tinklą  MWh 2.564.736    
1.1. t.sk. pagaminta katilinėse  MWh

95.151

   
1.2. pagaminta elektrinėse  MWh 1.838.189    
 1.3. pagaminta elektrodinėse katilinėse  MWh 279    
1.4. pirkta šiluma  MWh 631.117    
2. Šilumos pardavimas (vartotojams priskirtas apmokėti šilumos kiekis)
 MWh     2.170.149
3. Šilumos įsigijimo sąnaudos  Eur 19.589.178    
4. Kuro sąnaudos šilumos energijai gaminti  Eur 66.075.615    
5. Elektros energijos technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos  Eur 2.586.871 284.829  
6. Vandens technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos  Eur 15.051 3.324  
7. Apyvartinių taršos leidimų įsigijimo sąnaudos  Eur      
8. Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos  Eur 2.519.801 6.286.803 18.430
9. Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos  Eur 5.193.997 4.058.167 14.724
10. Personalo sąnaudos  Eur 7.295.012 5.000.179 434.441
11. Mokesčių sąnaudos  Eur 642.847 1.867.452 53.208
12. Finansinės sąnaudos  Eur 164.710 4.652 0
13. Administracinės sąnaudos  Eur 2.684.602 535.543 216.231
14. Rinkodaros ir pardavimų sąnaudos  Eur 602.227 146.714 479.198
15. Šilumos ūkio turto nuomos, koncesijos sąnaudos  Eur 684.267 119.299 8.259
16. Kitos paskirstomos sąnaudos  Eur 425.354 288.817 62.984
17. Iš viso  Eur 108.479.530 18.595.780 1.287.475