Pranešimas apie šilumos kainų kintamųjų dedamųjų dydžius ir galutines šilumos kainas


2016-08-25

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Šilumos ūkio įstatymo 22 str. 2, 3 dalimis, UAB „Vilniaus energija“ informuoja, kad Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai 2016 m. kovo 10 d. nutarimu Nr.O3-64 nustačius UAB „Vilniaus energija“ (toliau - Bendrovė) centralizuotai tiekiamos šilumos kainų dedamąsias, atsižvelgiant į atitinkamo laikotarpio kuro ir pirktos šilumos kainas, nuo 2016 m. rugsėjo 1 dienos taikomi tokie šilumos kainų kintamųjų dedamųjų dydžiai (be PVM):

 

THG,KD  – 2,86 euro ct/ kWh;
TH,KD – 2,67 euro ct/kWh;
THT,KD – 0,48 euro ct/kWh;
TH – 3,26 euro ct/kWh.

 

Nuo 2016 m. rugsėjo 1 dienos taikomos tokios šilumos kainos:

 

1. Šilumos kaina vartotojams, atsiskaitantiems už mažmeninį aptarnavimą Eur per mėn. (be PVM):
1.1. vienanarė – 4,89 euro ct/kWh;
1.2. dvinarė – 12,15 Eur/kW pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) ir 3,06 euro ct/kWh kintamoji dalis (už suvartotą šilumos kiekį).

 

2. Mažmeninio aptarnavimo kaina (be PVM) pasirinktinai 0,03 euro ct/kWh už suvartotą šilumos kiekį arba 0,33 Eur per mėnesį gyventojams (butui), 4,19 Eur per mėnesį kitiems vartotojams.

 

3. Vienanarė šilumos kaina, taikoma gyventojams (su 9 proc. PVM):
- šilumos kaina – 5,36 euro ct/kWh
arba
- šilumos kaina vartotojams, atsiskaitantiems už mažmeninį aptarnavimą Eur per mėn. – 5,33 euro ct/kWh ir mažmeninio aptarnavimo kaina 0,36 Eur per mėnesį gyventojams (butui).

 

4. Vienanarė šilumos kaina, taikoma verslo vartotojams (su 21 proc. PVM):
- šilumos kaina – 5,95 euro ct/kWh
arba
- šilumos kaina vartotojams, atsiskaitantiems už mažmeninį aptarnavimą Eur per mėn. – 5,92 euro ct/kWh ir mažmeninio aptarnavimo kaina 5,07 Eur per mėnesį kitiems vartotojams.

 


Grįžti į naujienas