Paraiškos prisijungimo sąlygoms


Visi interesantai užsiregistravę UAB „Vilniaus energija“ elektroninėje paraiškų sistemoje gali greitai ir patogiai pateikti paraiškas / prašymus sąlygoms gauti bei rezervuoti laiką į konsultaciją dėl pajungimo ir darbų šilumos tinkluose klausimais.

Registruotis | Prisijungti

 

Pastaba. Nepriklausomų šilumos gamintojų prijungimo prie miesto šilumos tinklų prašymai sąlygoms gauti priimami pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. sausio 19 d. nutarimu O3-6 patvirtinto naudojimosi šilumos perdavimo tinklais sąlygų sąvado reikalavimus.

 

Paraiškų sąlygoms gauti priėmimo tvarka:

 • priimami tik elektroninėje paraiškų sistemoje pateikti prašymai;
 • apie sąlygų išdavimą užsakovai informuojami per paraiškų sistemą;
 • prašymai priimami ir sąlygos išduodamos tik tuo atveju, kai yra pateikti visi prašymo formoje nurodyti dokumentai (reikiamų dokumentų sąrašas gali būti keičiamas atsižvelgiant į numatomus projektavimo darbus):
  • žemės sklypo nuosavybės teisę ar kitą valdymo ir naudojimo teisę patvirtinantis dokumentas;
  • žemės sklypo bendraturčių sutikimai (jei žemės sklypas priklauso jiems bendrosios nuosavybės teise);
  • žemės sklypo ribų planas;
  • statinio bendrosios nuosavybės bendraturčių sutikimai (kai rekonstruojami daugiabučio namo bendro naudojimo objektai);
  • daugiabučio namo patalpų savininkų viešojo aptarimo protokolas (kai keičiama šio namo gyvenamųjų patalpų paskirtis);
  • statinių (patalpų, butų) kadastrinių matavimų (inventoriniai) planai ir schemos;
  • pažymėjimas apie Nekilnojamojo turto registre įregistruotus statinius (butus, patalpas) ir teises į juos;
  • siūlomi projektiniai sprendimai;
  • detalieji planai;
  • situacijos planas su inžineriniais tinklais M 1:500;
  • detaliojo planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis;
  • šilumos pirkimo-pardavimo sutartis (jeigu sudaryta).

 

Interesantai (projektuotojai), iš anksto elektroninėje paraiškų sistemoje rezervavę laiką konsultacijoms dėl pajungimo ir darbų šilumos tinkluose klausimais, yra priimami antradieniais nuo 9:00 val. iki 16:30 val. (pietų pertrauka nuo 11:30 val. iki 12:30 val.) adresu Jočionių g. 13, Vilnius, E-3 administracinis korpusas, I aukštas, 152 kab.

 

Kur kreiptis su klausimais?