Koks yra cirkuliacijos - gyvatuko - mokestis?


Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija patikslino Atskirų energijos ir kuro rūšių sąnaudų normatyvų būstui šildyti ir karštam vandeniui ruošti nustatymo bei taikymo metodiką (toliau – Metodika).

 

Esminiai pakeitimai Metodikoje:

- pakeista ir papildyta Metodo lentelė, nustatanti naują vidutinį 240 kWh būstui per mėnesį energijos sąnaudų karšto vandens temperatūros palaikymui (cirkuliacijai) normatyvą, kuris taikomas, kai karšto vandens sistemos tiekimo ir cirkuliacijos stovai įrengti virtuvėje (80 kWh būstui per mėnesį) ir buto pagalbinėse patalpose (80 kWh būstui per mėnesį) bei įrengtas vonios šildytuvas (80 kWh būstui per mėnesį);
- panaikinta nuostata dėl savivaldybių nustatytų kitokių vidutinių energijos sąnaudų normatyvų šalto vandens kubinio metro pašildymui (qKve) bei cirkuliacijai (qRe) sumos ribojimo.

 

Dėl nekokybiškos karšto vandens temperatūros ar nešylančio vonios šildytuvo maloniai prašome kreiptis į namo šildymo ir karšto vandens sistemas prižiūrinčią bendrovę.