Kas esame ir ką darome


Bendrovė „Vilniaus energija“ centralizuotai aprūpina šiluma daugiau nei 195 tūkstančius butų Vilniaus mieste, taip pat Grigiškėse, Salininkuose ir Trakų Vokėje.

 

Tiekiame šilumą ne tik daugumai Vilniaus gyventojų, bet ir tūkstančiams sostinėje įsikūrusių privačių įmonių, organizacijų bei valdžios įstaigų. Daugiau informacijos apie bendrovės pasiekimus rasite buklete Vilniaus energija XXI amžiuje.

 

UAB „Vilniaus energija“ priklauso ir yra kontroliuojama „Veolia“. „Veolia“ grupė yra pasaulinė tvaraus resursų valdymo lyderė. Daugiau nei 174 tūkst. darbuotojų visame pasaulyje turinti grupė teikia energetikos, vandens tiekimo ir atliekų tvarkymo paslaugas miestams, gyventojams ir įmonėms. Įgyvendindama tris viena kitą papildančias veiklas „Veolia“ padeda plėtoti išteklių naudojimo galimybes ir saugo turimus resursus.

 

 

Investuojame į Vilniaus miesto šilumos ūkio modernizavimą

 

Nuo 2002 metų į Vilniaus šilumos ūkio modernizavimą investavome 176,83 mln. eurų. Daugiausia lėšų skyrėme termofikacinių elektrinių atnaujinimui, trasų renovacijai, šilumos punktų diegimui, biokuro naudojimo plėtrai, naujų klientų prijungimui, modernių informacinių technologijų diegimui.

 

 

2002 - 2016 atliktų investicijų suma, mln. eurų

 

Automatizuotų šilumos punktų įrengimas (grupinių boilerinių likvidavimas) 36,42
Informacinių technologijų diegimas 4,28
Termofikacinių elektrinių modernizacija 60,75
Rajoninių katilinių modernizacija 7,01
Šilumos trasų rekonstrukcija 38,37
Naujų klientų prijungimas 22,93
Kitos investicijos 7,46
IŠ VISO 177,22

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2006 m. spalio mėn. Vilniuje pradėjo veikti šiuo metu didžiausias Lietuvoje kogeneracinis katilas, kūrenamas biokuru. Šis 60 MW galios katilas pajėgus pagaminti 10 proc. sostinei tiekiamos šilumos energijos ir 50 proc. karšto vandens ne šildymo sezono metu. „Vilniaus energija“ į šios katilinės statybas iš viso investavo apie 11,58 mln. eurų.

 

2011-aisiais UAB „Vilniaus energija“ baigė 4,43 mln. eurų kainavusį (2,11 mln. eurų gauta iš ES fondų) Naujosios Vilnios rajoninės katilinės modernizavimą – pritaikė ją kūrenti biokuru. Du po 6 MW galios biokuro katilai leido Vilniuje pagaminamos šilumos dalį iš biokuro padidinti iki 13,4 proc.

 


Saugome švarią aplinką

 

Centralizuotas šilumos tiekimas iš bendrų šilumos ir elektros energijos gamybos įrenginių – tai visų pirma modernios ir intelektualios visuomenės, kuri rūpinasi švaria aplinka, bruožas.

 

2006 metais bendrovė patvirtino aplinkos apsaugos politiką, kuri įpareigoja supančia aplinka rūpintis visus „Vilniaus energijos“ darbuotojus.

 

 

 

 

2007 metais visų „Vilniaus energijos“ elektrinių ir katilinių aplinkosaugos ir vadybos sistema pripažinta atitinkanti tarptautinio aplinkosaugos standarto ISO 14001:2005 reikalavimus. Ši vadybos sistema užtikrina ne tik taršos bendrovėje prevenciją, bet ir nuolatinį aplinkos apsaugos situacijos gerinimą.

 

2008 metais bendrovei įteikta speciali Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo padėka ir „Krištolinio kamino“ apdovanojimas už absoliutų taršos sumažinimą, įvertinus gamybos pokyčius 2005-2007 metais.

 

 

„Vilniaus energijai“  – aukso medalis „Metų gaminio apdovanojimuose“

 

Sostinę šildanti UAB „Vilniaus energija“ – jau keturiolika metų šilumos ūkyje veikianti bendrovė. Nuo pat savo darbo pradžios Vilniuje bendrovė laikosi aktyvios taršos mažinimo politikos, todėl vienas iš esminių uždavinių – efektyvi šilumos gamyba ir supančios aplinkos saugojimas.

 

Ilgametė patirtis ir laiku priimti įmonės sprendimai buvo įvertinti – UAB „Vilniaus energija“ 2014 metais apdovanota aukso medaliu už taršos mažinimą „Metų gaminio apdovanojimuose“.

 

Sugriežtėjus ES direktyvų reikalavimams teršalų koncentracijoms degimo produktuose, UAB „Vilniaus energija“ kartu su Lietuvos energetikos institutu ėmėsi veiksmų: parengė bei įgyvendino projektą, kuris leido sumažinti taršą Vilniaus antrojoje termofikacinėje elektrinėje.

 

Pagal instituto parengtą techninį projektą šioje elektrinėje buvo įrengta dūmų recirkuliacijos sistema, leidusi sumažinti azotų oksidus. Taip pat įdiegtas automatinis katilo valdymas – optimizuotas degimo procesas, panaikintas žmogaus klaidos faktorius, padidintas katilo darbo patikimumas ir saugumas. Įdiegus šias naujoves, buvo optimizuotas procesas ir sumažintas emisijų dydis iki direktyvos reikalavimų.

 

Aplinkai daromą neigiamą poveikį UAB „Vilniaus energija“ mažina nuolat. Bendrovė taiko pažangias šilumos ir elektros energijos gamybos technologijas,  modernizuoja perdavimo tinklus.

 

Investicijos į atsinaujinančią energiją ir taupymą yra svarbios kuriant žalesnį Vilnių. Sostinėje įgyvendinti biokuro projektai neša trigubą naudą: leidžia kvėpuoti švaresniu oru, didina Lietuvos energetinę nepriklausomybę nuo importuojamų dujų ir pigina šilumą. Biokuro naudojimo plėtra leidžia siekti pagrindinių UAB „Vilniaus energija“ tikslų.

 

 

Integruota vadybos sistema

 

Siekdami svarbiausių mūsų vertybių ir nuostatų įtvirtinimo kasdieninėje veikloje, 2014 m. visoje Bendrovėje įdiegėme Integruotą vadybos sistemą (IVS), kuri apima: