Kam priklauso kompensacija už šildymą ir karštą vandenį?


Vilniaus miesto gyventojai, norėdami gauti kompensaciją už šildymą ir karštą vandenį, gali kreiptis į Vilniaus miesto socialinių išmokų skyrių.

 

Kompensacijos skyrimą reglamentuojantys teisės aktai:
•   Lietuvos Respublikos Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymas;
•  Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2015-04-15 sprendimas Nr. 1-2366 „Dėl Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teikimo tvarkos aprašo tvirtinimo".

 

Daugiau informacijos rasite Vilniaus miesto socialinės paramos centro puslapyje.