Kaip mokėti už šilumą ir karštą vandenį


Mūsų klientai už jų būstams tiekiamą šilumą, karštą vandenį bei kitas suteiktas paslaugas atsiskaito kiekvieną mėnesį. Už per praeitą mėnesį suteiktas paslaugas reikia sumokėti iki einamojo mėnesio paskutinės dienos, kaip nurodoma Jums pateiktoje sąskaitoje.
 

Norint tvarkingai sumokėti už per praeitą mėnesį sunaudotą šilumą ir karštą vandenį, Jums reikia:

 

Jeigu Jūsų bute įrengti karšto vandens skaitikliai, mokėdami už mūsų suteiktas paslaugas, Jūs turite deklaruoti suvartoto per einamąjį mėnesį karšto vandens kiekį. Tuo tikslu sveikais skaičiais įrašykite karšto vandens skaitiklio rodmenis į atsiskaitymo knygelės 6-ąją eilutę. Esant būtinybei skaitiklių rodmenis galite deklaruoti vienos dešimtosios m3 tikslumu. Jeigu Jūsų bute yra keli karšto vandens skaitikliai, jų rodmenis susumuokite.

 

Jeigu bute neįrengti karšto vandens skaitikliai, mokestis už karštą vandenį skaičiuojamas pagal patvirtintą 92 litrų per parą vienam žmogui (esant vonioms) arba 75 litrų per parą vienam žmogui (visais kitais atvejais) normą. Šiuo atveju Jūs neturite savo atsiskaitymo knygelėje deklaruoti sunaudoto karšto vandens – „Vilniaus energija“ apskaičiuos šį kiekį pagal patvirtintus normatyvus ir jį įtrauks į Jums pateikiamą sąskaitą.

 

Kaip teisingai įrašyti skaitiklių rodmenis atsiskaitymo knygelės lape, žiūrėkite skiltyje „Kaip teisingai užpildyti atsiskaitymo knygelės lapą“.