Ką daryti įvykus pramoninei avarijai?


Pavojingo objekto pavadinimas

 

Vilniaus trečioji elektrinė (VE-3), Jočionių g. 13

Vilniaus antroji elektrinė (VE-2), Elektrinės g. 2

 

Informacija teikiama

 

UAB „Vilniaus energija“

Darbų saugos ir sveikatos bei personalo tarnyba

Tel. (8 5) 219 7654

Darbo laikas: nuo 7:30 val. iki 16:30 val.

 

Remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 17 d. nutarimu Nr. 966 „Dėl pramoninių avarijų prevencijos, likvidavimo ir tyrimo nuostatų patvirtinimo“ bei 2002m. balandžio 22 d. nutarimu Nr. 560 „Dėl gyventojų informavimo pramoninių avarijų atvejais tvarkos patvirtinimo“, informuojame, kad VE-2 ir VE-3 priklauso pavojingų objektų kategorijai.

 

UAB „Vilniaus energija“ pagrindinė veikla - šilumos ir karšto vandens gamyba ir tiekimas Vilniaus miesto gyventojams bei elektros energijos gamyba.

 


  • Pavadinimas Pavojingumo žymuo Rizikos fazė Pirmoji pagalba
    Mazutas C-ardanti, ėsdinanti R-35 stipriai nudegina Patekus ant odos plauti dideliu kiekiu šilto vandens;
    Patekus į akis plauti vandeniu, laikyti akis atmerktas ir nedelsiant kreiptis į gydytoją;

 

Elektrinių saugyklose šios medžiagos gali būti nuo kelių iki kelių dešimčių tonų. Ji laikoma saugiose talpyklose ir rezervuaruose. Esant normaliai gamybinei veiklai, medžiaga pavojaus nekelia. Įvykus ekstremaliam įvykiui ar pramoninei avarijai ši medžiaga gali patekti į aplinką, išsilieti į pylimus bei užsidegti.

 

Aplinkinius gyventojus ir įmones, apie įvykusį ekstremalų įvykį ar pramoninę avariją elektrinės teritorijoje, informuos įjungta civilinės saugos sirena. REKOMENDUOJAMA nutraukti bet kokią veiklą, vykdyti visus avarinių ir gelbėjimo tarnybų reikalavimus ir evakuotis iš pavojingos zonos (veiksmingiausias evakuacijos kelias statmenai vėjo krypčiai).

 

Su UAB „„Vilniaus energija““ priklausančių pavojingų objektų pavojaus ir rizikos analize bei avarijų likvidavimo planais galima susipažinti Darbų saugos ir sveikatos bei personalo tarnyboje (Jočionių g. 13), pateikus raštišką prašymą UAB „„Vilniaus energija““ prezidentui.