Išvažiuoju ilgam laikui. Ar turėčiau informuoti „Vilniaus energiją“?


Jei ketinate išvykti dviems mėnesiams ar ilgesniam laikotarpiui, prašome pasirūpinti tokiais dalykais, kad Jums nesant neiškiltų problemų:

  • - Nurodykite Jūsų namo vidaus sistemas prižiūrinčiai įmonei, į ką būtų galima kreiptis, jei Jums nesant Jūsų bute įvyktų avarija (pratrūktų vamzdis ar pan.) - t.y. padiktuokite jiems telefoną kontaktinio asmens, kuriam paliekate saugoti buto raktus.
  • - Padenkite įsiskolinimus už „Vilniaus energijos“ paslaugas, jei tokių yra - ir jei ketinate būti išvykę šildymo sezono metu, sumokėkite avansu už šilumos teikimo paslaugas, kad Jums nesant per keletą mėnesių nesusidarytų didelis įsiskolinimas. Naudodamiesi „Vilniaus energijos“ el. aptarnavimo centru, galite mėnesines sąskaitas peržiūrėti ir būdami užsienyje - o naudodamiesi interneto bankais galite jas apmokėti. Jei ruošiatės taip daryti, avanso prieš išvykstant mokėti nėra reikalo.
  • - Išsikvieskite Jūsų namą aptarnaujantį „Vilniaus energijos“ vadybininką-šilumininką, kad užfiksuotų karšto vandens skaitiklio rodmenis ir surašytų aktą. Vadybininką galite susirasti čia arba paskambinę telefonu 1899.

 

Kaip sužinoti, kokia įmonė aptarnauja vidaus šildymo sistemas Jūsų name


Daugumos namų gyventojai kiekvieną mėnesį iš namo vidaus sistemas prižiūrinčios įmonės gauna mokėjimo pranešimą apie priežiūros mokestį. Mokėjimo pranešimo lapelyje paprastai nurodomas aptarnaujančios įmonės adresas ir telefono numeris. Šiuo telefono numeriu ir reikėtų kreiptis pirmiausia.

 

Jei esate daugiabučių namų savininkų bendrijos narys, informaciją apie namo vidaus šildymo sistemas prižiūrinčią bendrovę galite gauti iš savo bendrijos pirmininko ar administracijos.