Įrengimai ir sistemos, padedančios taupyti šilumą


Kas yra automatizuotas šilumos punktas (šilumos mazgas)?

 

Automatizuotas šilumos punktas – šilumos punktas, kuris turi išvestą į lauką temperatūros daviklį.

 

Įrenginys suprogramuotas taip, kad, lauke esant +14 °C temperatūrai, šildymas Jūsų butuose automatiškai išjungiamas, kad nebūtų naudojama nereikalinga šilumos energija. Tokiu būdu Jūs bei Jūsų kaimynai gali taupyti. Orui atšalus iki +8 °C, šildymas automatiškai įjungiamas.

 

Kas yra termoreguliatorius (termostatas)?

 

Termostatas – padedantis taupyti šilumą įrenginys, kuriuo palaikoma pastovi pageidaujama temperatūra visuose Jūsų buto kambariuose.

 

Saulės šviesa, virtuvės prietaisai, elektros šviesa, televizorius ir kt. atiduoda šilumą ir šildo kambarius. Tai vadinama laisva šiluma. Termostatas šią šilumą įvertina ir automatiškai užsidaro, o radiatorius atvėsta. Taigi nesibaiminkite, jeigu kambario radiatorius atvėsta, ir neskubėkite reguliuoti termoreguliatoriaus, bet atkreipkite dėmesį į patalpos temperatūrą, galbūt ji yra pakankama. Kai laisvos perteklinės šilumos nebepakanka nustatytai, norimai temperatūrai palaikyti, termostatas automatiškai atsidaro.
  

Patarimai naudojantis termoreguliatoriumi: 

  

  • - Nustatykite termostato rankeną į vieną iš šešių padėčių: * (žvaigždutė) – taupiausias režimas, 5 padėtis – šilčiausias režimas. Jeigu įtariate, kad termostato rankeną nustačius tiek ties * (žvaigždute), tiek ties 5 padėtimi, radiatorius šyla (nešyla) vienodai, kreipkitės į Jūsų namą prižiūrintį šilumininką – vadybininką.
  • - Taupydami šilumą galite sumažinti temperatūrą naktį arba dienos metu, kai patalpoje nieko nėra.
  • - Šildymo metu norėdami išvėdinti patalpą, langus atidarykite tik trumpam. Prieš vėdinimą nustatykite termostato rankeną į padėtį * (žvaigždutė).
  • - Atminkite, kad nors ir nustačius termoreguliatorius tose pačiose padėtyse, skirtinguose kambariuose temperatūra nebūtinai bus vienoda, nes tam įtakos gali turėti radiatoriaus galingumas, eksploatacijos sąlygos (nesandarus langas, užstatyti baldais ir/ar užuolaidomis uždengti radiatoriai, kitos priežastys, sukeliančios skersvėjį aplink termoreguliatorių), saulės, buitinių prietaisų, žmonių, esančių konkrečioje patalpoje, atiduodama šiluma.
  • - Neuždenkite radiatorių tankiomis užuolaidomis ir neužstatykite baldais, nes šiuo atveju pabloginate radiatoriaus šilumos atidavimą kambariui, neefektyviai ją naudojate – dėl to patalpos temperatūra būna žemesnė, lyginant su neuždengto radiatoriaus atveju. 

   

Kas yra šilumos kaštų daliklis?

 

Šilumos daliklis – ant šildymo prietaiso paviršiaus sumontuotas prietaisas, netiesiogiai matuojantis šildymo prietaiso atiduodamos aplinkai šilumos kiekį, kuris yra proporcingas temperatūrų skirtumui tarp šildymo prietaiso paviršiaus ir aplinkos. Šilumos daliklio rodmenys yra proporcingi integruotai per matavimo laikotarpį šildymo prietaiso paviršiaus temperatūrai arba integruotam temperatūrų skirtumui tarp šildymo prietaiso paviršiaus ir aplinkos.

 

Tam tikru periodiškumu GSM bangomis šilumos daliklis siunčia duomenis į duomenų surinkimo prietaisą, esantį šilumos punkte. Iš ten duomenys patenka į UAB „Vilniaus energija“ kompiuterinę duomenų bazę, kur už kiekvieną šildymo mėnesį Jums automatiškai išrašomos sąskaitos už suvartotą šilumą. Apie 70 procentų suvartoto šilumos kiekio nuo namo įvadinio skaitiklio rodmenų bus išskirstyta pagal realų šilumos suvartojimą butuose (remiantis kiekvieno šilumos daliklio ekrane užfiksuotų sąlyginių šilumos vienetų skaičiumi) ir apie 30 procentų (šildymo sistemos dalis, esanti namo bendro naudojimo patalpose, butuose esantys stovai) – proporcingai pagal buto naudingą plotą.

 

Nuskaityti šilumos daliklių rodmenys kompiuterine programa koreguojami buto padėties, radiatoriaus temperatūros perdavimo ir jo tipo (konstrukcijos, medžiagos, iš kurios pagamintas) koeficientais, todėl kampinių, viršutinių bei apatinių butų gyventojai gali būti ramūs, kad jiems dėl jų buto specifinės padėties nebus skaičiuojamas didesnis mokestis už šildymą.

 

Kas yra impulsų adapteris (integruotas į karšto vandens skaitiklį)?

 

Impulsų adapteris – integruotas impulsų adapteris, įmontuotas į antimagnetinį karšto vandens skaitiklį, kuris priima duomenis (suvartotas karštas vanduo kubiniais metrais) iš karšto vandens skaitiklių ir perduoda juos į UAB „Vilniaus energija“ kompiuterinę duomenų bazę.