Informacija apie prašymų teikimą


Raštu pateikiamame prašyme nurodykite:

 

• savo vardą ir pavardę (jei tai įmonė - įmonės pavadinimą, buveinės adresą ir kodą), atstovavimo atveju - atstovo vardą ir pavardę bei atstovavimo pagrindą;
• adresą, kuriuo norite gauti atsakymą (namo Nr. , buto Nr., el. pašto adresas ar fakso Nr.);
• savo kontaktinį telefono numerį ir elektroninio pašto adresą (jeigu nebuvo nurodytas prieš tai);
• kam adresuojamas skundas, t.y. UAB „Vilniaus energija“, buveinės adresas: Jočionių g. 13, LT-02300, Vilnius;
• prašymo teikimo datą ir vietą;
• prašymo esmę bei motyvuotus, tikslius ir aiškius reikalavimus, aplinkybes, taip pat, kokios konkrečios pareiškėjo teisės ir/ar teisėti interesai, susiję su  Bendrovės teikiamomis paslaugomis ir kokiu būdu buvo pažeisti;
• pridedamų dokumentų sąrašą (prie prašymo turi būti pridedamos su juo susijusių dokumentų kopijos).

 

 

Prašymą galite pateikti:

 

• asmeniškai, apsilankant Bendrovės klientų aptarnavimo centre;
• atsiunčiant laišką paštu adresu: Jočionių g. 13, LT-02300 Vilnius;
• atsiunčiant laišką elektroniniu paštu adresu: info@vilniausenergija.lt;
• prisijungus prie savitarnos per Bendrovės internetinį puslapį Elektroninio aptarnavimo centro pagalba (EAC);
• kreipiantis per komunikacijos programą  „Skype“  (vartototojo vardas: vilniaus energija);
• atsiunčiant faksą Nr. 8-5 266 7339.

 

Mūsų kontaktus rasite ČIA